Ina van der Linde - Praktijk voor Leerbegeleiding - Werkwijze
 
Ina van der Linde - Praktijk voor Leerbegeleiding
   
 

|  Home  |   Werkwijze  |   Personalia  |   Praktische zaken  |   Contact  |


 

Hoe wordt de begeleiding aangeboden?

In de meeste gevallen wordt de begeleiding één op één op maat gemaakt en gegeven.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in een groepje te werken. Dit gebeurt als er sprake is van overeenkomende problemen. Een groepje bestaat hooguit uit 4 personen.


Hoe ziet de begeleiding eruit?

Eerste gesprek

In een oriënterend (kosteloos) gesprek kan ik vaststellen of ik hulp kan bieden.

Onderzoek

Soms is het nodig dat er op een bepaald gebied onderzoek wordt uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt er vervolgens een werkplan opgesteld.

In dit plan wordt de problematiek beschreven, hoe we hieraan gaan werken en hoe de evaluatie plaatsvindt.

Hulp

De begeleiding vindt in principe éénmaal per week plaats. Dit gebeurt meestal na schooltijd vanaf 14:00 uur. Tijdstip en duur van de begeleiding worden in overleg vastgesteld.

Voor een begeleidingstraject staat in ieder geval 6 weken.

Verslag

Aan het einde van een begeleidingsperiode wordt gekeken of de hulp voldoende is geweest, wat er is gedaan en of er vooruitgang is geboekt.

De hulp wordt dan vervolgens afgesloten of er volgt eventueel een nieuw begeleidingstraject.

Deze site is mogelijk gemaakt door Xatapult - Content Engineering